Vũ khúc sân trường chủ đề: “ Đừng share tin giả” trường Tiểu học Song Vân

Vũ khúc sân trường  chủ đề: “ Đừng share tin giả” trường Tiểu học Song Vân

Nhằm đẩy mạnh phong trao tập luyện buổi sáng và thể dục giữa giờ trong hệ thống thể thao học đường, góp phần thực hiện các mục tiêu của Đề án tổng thể nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030

Ngày 13- 4- 2021 hơn 100 học sinh tiểu học khối 4 trường tiểu học Song Vân thực hiện đồng diễn với chủ đề: “Đừng share tin giả”

                                                                                                       Người viết

                                                              Nguyễn Thị Kim Tuyến

Bài viết liên quan