Trường Tiểu học Song Vân hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Trường Tiểu học Song Vân hưởng ứng tuần lễ quốc gia

nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

           Con người chúng ta luôn cần nước để cung cấp cho nguồn sống. Mọi người thường nói “ Ở đâu có nước, ở đó có sự sống”. Quả đúng là như vậy, nước đóng góp một vai trò quan trọng trong cuộc sống cúa con người cũng như sinh vật xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, trong những năm gần đây nguồn nước sạch của chúng ta đang ngày càng cạn kiệt, nhiều nơi phải sống trong cảnh không có nước hay phải  dùng những nguồn nước không được đảm bảo vệ sinh. Mà nguyên nhân dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm  đa phần đều do môi trường xung quanh nguồn nước đó bị ô nhiễm. Chính vì vậy nhằm hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 trường Tiểu học Song Vân đã tích cực tuyên truyền cho học sinh để học sinh hiểu rõ được tầm quan trọng của nước sạch cũng như việc giữ gìn vs môi trường. Qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm về sử dụng công trình nước sạch, giữ gìn vệ sinh cá nhân đê nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, góp phần thay đổi các hành vi của cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Bằng vào các bài tuyên truyền trước giờ vào lớp và ở các giờ ra chơi các em đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường và đã biết tiết kiệm nước sạch.

 

 

Bài viết liên quan