Trường tiểu học Song Vân đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh covid

Trường tiểu học Song Vân đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh covid

Dịch bệnh Covid của các nước trên thế giới đặc biệt là các nước láng giềng Lào và Campuchia đang hết sức phức tạp .Từ thông tin truyền thông và sự chỉ đạo của UBDN Tỉnh Bắc Giang trường Tiểu học Song Vân luôn đề cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid.Trước hết là Ban giám hiệu nhà trường triển khai kịp thời mọi công văn phòng chống dịch bệnh.Luôn đôn đốc các giáo viên chủ nhiệm khối lớp1-5 nhắc nhở học sinh ý thức tự phòng chống dịch Covid.Hàng ngày mỗi buổi sáng đến lớp học sinh tự rửa tay trước khi vào lớp.Giờ truy bài đội tuyên truyền măng non nhà trường tuyên truyền cho các bạn cách phòng tránh bệnh Covid .Học sinh được chuẩn bị cốc riêng để uống nước.100% các lớp đều có dung dịch rửa tay khô để trên lớp.Thường xuyên nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác phòng tránh và tuyên truyền cho mọi người xung quanh (bố, mẹ, anh , chị...) cách rửa tay và đeo khẩu ,hạn chế tụ tập đông người để tránh Covid.

                   người viết

Nguyễn Thị Lân - GV trường Tiểu học Song vân

 

 

Bài viết liên quan