Đổi mới tiết Sinh hoạt cuối tuần

Nội dung tiết sinh hoạt cuối tuần không chỉ nhằm kiểm điểm tuần qua mà còn giúp học sinh học tập những kĩ năng mới thiết thực, gần gũi, quan trọng trong cuộc sống.

 

NÉT MỚI CỦA TIẾT SINH HOẠT TẬP THỂ

         Năm học 2019 - 2020 sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang và phòng giáo dục huyện Tân Yên chỉ đạo thực hiện đổi mới tiết sinh hoạt tập thể. Nhận thức được tầm quan trọng của tiết sinh hoạt tập thể, trường Tiểu học Song Vân ngay từ tuần đầu tiên đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp và cán bộ cốt cán trong nhà trường hướng dẫn học sinh xây dựng các buổi sinh hoạt tập thể.

          Nhận thấy những hiệu quả tích cực từ tiết sinh hoạt tập thể mang lại sự tự chủ của học sinh, nhằm đào tạo những nhân cách phát triển toàn diện phù hợp với sự tiến bộ của xã hội ngày nay, một trong những mục tiêu mà nhà trường hướng tới nhằm làm nên sự toàn diện đó là việc rèn luyện tính tự chủ trong mỗi học sinh. Từ khi nhà trường áp dụng đổi mới buổi sinh hoạt tập thể các em tự chủ hoàn toàn,  nội dung sinh hoạt lớp phong phú.

           Nội dung tiết sinh hoạt cuối tuần không chỉ nhằm kiểm điểm tuần qua mà còn giúp học sinh học tập những kĩ năng mới thiết thực, gần gũi, quan trọng trong cuộc sống.

Học sinh tự chủ trong giờ học

Tiết sinh hoạt tập thể  không chỉ làm cho học sinh thích thú, vui tươi sau các tiết học mệt mỏi mà thông qua đó giáo viên còn giúp học sinh trong lớp đoàn kết, gắn bó với nhau hơn; các em được mở rộng kiến thức, hiểu biết và thông qua các hoạt động trong tiết sinh hoạt tập thể đã giáo dục các em một số kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

 

Bài viết liên quan