10 phút sạch trường của các bạn trường Tiểu học Song Vân

Hưởng ứng phong trào giữ trường lớp xanh- sạch - đẹp. Sáng ngày 10/4/2018, được sự chỉ đạo của BGH liên đội trường Tiểu học Song Vân đã tổ chức hoạt động "Mười phút sách trường".

Các bạn học sinh cùng nhau vệ sinh sân trường.

Qua hoạt động này, các em học sinh biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng,đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động cũng như phát huy các phẩm chất của các em.

Bài viết liên quan